Support

Với mục tiêu phát triển bức tranh Hệ sinh thái đa dạng, trang bị hệ thống tiện ích đẳng cấp, vừa cung cấp nhiều lựa chọn dịch vụ cho khách hàng, đồng thời, mang đến tiêu chuẩn sống mới cho người dân Phú Quốc, Tập đoàn Hạ Tầng Đô Thị đã và đang khôn...

Với mục tiêu phát triển bức tranh Hệ sinh thái đa dạng, trang bị hệ thống tiện ích đẳng
cấp, vừa cung cấp nhiều lựa chọn dịch vụ cho khách hàng, đồng thời, mang đến tiêu
chuẩn sống mới cho người dân Phú Quốc, Tập đoàn Hạ Tầng Đô Thị đã và đang khôn

Với mục tiêu phát triển bức tranh Hệ sinh thái đa dạng, trang bị hệ thống tiện ích đẳng
cấp, vừa cung cấp nhiều lựa chọn dịch vụ cho khách hàng, đồng thời, mang đến tiêu
chuẩn sống mới cho người dân Phú Quốc, Tập đoàn Hạ Tầng Đô Thị đã và đang khôn

Với mục tiêu phát triển bức tranh Hệ sinh thái đa dạng, trang bị hệ thống tiện ích đẳng
cấp, vừa cung cấp nhiều lựa chọn dịch vụ cho khách hàng, đồng thời, mang đến tiêu
chuẩn sống mới cho người dân Phú Quốc, Tập đoàn Hạ Tầng Đô Thị đã và đang khôn

View more Collapse

Andochine Resort & Spa Phú Quốc

project information

 • Vị trí: Bãi trường, Phú Quốc
 • Quy mô: 5 ha
 • Loại hình sản phẩm: Biệt thự biển
 • Số lượng: 31 sản phẩm
 • Tổng mức đầu tư: 850 tỷ đồng
 • Pháp lý: Đất thương mại dịch vụ 50 năm
 • Tình trạng: Đã đưa vào vận hành từ năm 2020
View more

Lagom Phu Quoc

project information

 • Vị trí: Bãi trường, Phú Quốc
 • Quy mô: 1.1 ha
 • Loại hình sản phẩm: Đất thương mại dịch vụ
 • Số lượng:
  • Biệt thự song lập: 21 sản phẩm
  • Biệt thự tứ lập: 60 sản phẩm
 • Tổng mức đầu tư: 81 sản phẩm
 • Hình thức bàn giao: Hoàn thiện Full nội thất
View more

The Residence Phú Quốc

project information

 • Vị trí: Bãi Trường, Dương Tơ, Phú Quốc
 • Quy mô: 3.1 ha
 • Pháp lý: Đất thương mại dịch vụ 70 năm
 • Loại hình sản phẩm: Biệt thự Boutique
 • Số lượng: 74 sản phẩm
 • Tổng mức đầu tư: (cập nhật)
 • Pháp lý: Đã đưa vào vận hành từ năm 2023
View more

Park Town Phú Quốc

project information

 • Vị trí: Búng Gội, Cửa Dương, Phú Quốc
 • Quy mô: 3,4 ha
 • Loại hình sản phẩm: Đất ở sở hữu lâu dài
 • Số lượng: Biệt thự song lập, Nhà vườn Liền kề
 • Tổng mức đầu tư: 150 sản phẩm
 • Pháp lý: (cập nhật)
 • Tình trạng: Đang thi công phần ngầm và Clubhouse (Cập nhật Tháng 3/2024)
View more

Lamia Garden

project information

 • Vị trí: Bãi Trường, Phú Quốc
 • Quy mô: 30.000m2
 • Loại hình sản phẩm: Đang cập nhật
 • Số lượng:
 • Tổng mức đầu tư:
 • Pháp lý:
 • Tình trạng:
View more

Cụm dự án Hòa Bình

project information

 • Vị trí: Đang cập nhật
 • Quy mô: Đang cập nhật
 • Loại hình sản phẩm: Đang cập nhật
 • Số lượng: Đang cập nhật
 • Tổng mức đầu tư: Đang cập nhật
 • Pháp lý: Đang cập nhật
 • Tình trạng: Đang cập nhật
View more

Gửi thông tin thành công !

Chúng tôi sẽ phản hồi sớm