직업 기회

Welfare policy

View more Collapse

Những Lý Do Nên Làm Việc Tại Tập Đoàn Hạ Tầng Đô Thị Corporation

Lãnh đạo khai mở

Ban Lãnh đạo của Hạ Tầng Đô Thị Corporation với tầm nhìn chiến lược, luôn là tấm gương sáng cho đội ngũ về năng lực điều hành, năng lực chuyên môn, tinh thần nhiệt huyết, tiên phong, dám dấn thân, dám nghĩ, dám làm, biết làm và dám chịu trách nhiệm.

Chế độ hấp dẫn

Hạ Tầng Đô Thị Corporation đã, đang và sẽ xây dựng một mái nhà chung mà ở đó người Hạ Tầng không chỉ đến để làm việc, hưởng thu nhập, phát triển sự nghiệp; mà còn là môi trường rèn luyện sức khỏe, vui chơi và hưởng thụ hết mình. 

Văn hóa công ty

Hạ Tầng Đô Thị Corporation đã, đang và sẽ xây dựng một mái nhà chung mà ở đó người Hạ Tầng không chỉ đến để làm việc, hưởng thu nhập, phát triển sự nghiệp; mà còn là môi trường rèn luyện sức khỏe, vui chơi và hưởng thụ hết mình.

Hệ thống ổn định

Trải qua những thử thách của dịch bệnh và sự suy thoái của nền kinh tế bằng một tinh thần bền bỉ và duy trì lực lượng nhân sự ổn định, Hạ Tầng Đô Thị Corporation tự tin là một trong số ít những Tập đoàn tư nhân duy trì hệ thống một cách ổn định và chắc chắn trong mọi biến động của thị trường.

Công việc lý tưởng

Tại Hạ Tầng Đô Thị Corporation, chúng tôi hướng đến công việc cân bằng với cuộc sống, xứng đáng với năng lực, thỏa mãn với đam mê. Tại Hạ Tầng Đô Thị Corporation, công việc không chỉ là sinh kế mà là lý tưởng và động lực cố gắng của mỗi CBNV.

Cơ hội phát triển

Mỗi Hiền tài tại Hạ Tầng Đô Thị Corporation đều được xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, phù hợp với năng lực. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo công ty luôn chú trọng nâng cao năng lực thông qua các khóa đào tạo, mamg lại giá trị cốt lõi và giúp nhân sự nâng cao năng lực và phát triển tối đa.

Thông tin tuyển dụng

Gửi thông tin thành công !

Chúng tôi sẽ phản hồi sớm