Nhằm chung tay cùng địa phương trong công tác phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, ngày 28/6, đại diện Tập đoàn Hạ Tầng Đô Thị Corporaion có địa chỉ số 19, đường Lê Văn Lương- Hà Nội đã đến trao tặng  huyện Lương Sơn số tiền 100 triệu đồng để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.