Tham gia chương trình có sự tham gia của bà Hoàng Thị Thu Hương - Tổng giám đốc HTĐT, BGĐ công ty, quản lý các bộ phận, phòng ban cùng toàn thể CBNV.
 
Năm 2023 đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng của HTĐT, có những điều đã làm được và những điều còn chưa hoàn thiện, chương trình Hội nghị là dịp để toàn thể CBNV cùng nhìn lại chặng đường 2023 với nhiều khó khăn, biến động và cũng rất nhiều nỗ lực.
 
Bước sang năm 2024 với nhiều thử thách và cơ hội phía trước, tin chắc rằng với sự kiên định trong định hướng phát triển, sự lèo lái của Ban lãnh đạo công ty, Hạ Tầng Đô Thị Corporation sẽ tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ tại các thị trường, lĩnh vực tham gia.
 
Cùng nhìn lại một số hình ảnh tại chương trình: